Tapu nedir? Türleri ve renkleri neyi ifade eder?

Herhangi bir ev, arazi ya da işyeri satışı yapılacağı zaman ilk olarak bakılması gereken belge tapudur. Çünkü tapu, resmi bir belge olarak bir gayrimenkulün sahipliğini gösterir. Tapu durumunu sorgulamak ve tapuyu incelemek, sizi oluşabilecek sorunlara karşı korur. Peki tabu nedir? Tapuların renkleri neyi ifade eder ve tapu türleri nelerdir?

Tapu Nedir?

Herhangi bir arazinin, arazinin bir bölümünün ya da arazi üzerine inşa edilmiş bir yapının üzerindeki hak sahipliğini gösteren belge tapu olarak adlandırılır. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen bu yazılı ve resmî belge, hukuki alanda aksi kanıtlanana dek geçerlidir. Her gayrimenkulün mutlaka bir tapusu bulunur ve arazi ya da gayrimenkul sahibinin kimlik bilgileri, konumu ve niteliği gibi tüm bilgiler tapu üzerinde yer alır. Devir ya da ipotek gibi işlemler de yine tapu aracılığıyla gerçekleştirilir.

Tapuların renkleri neyi ifade eder?

Mavi ve pembe olmak üzere 2 farklı renk tapu bulunur. Bu tapular görsel olarak birbirlerine benzese de içerik olarak farklıdır. Mavi ve pembe renkli tapuların detayları ise şu şekilde:

Mavi renkli tapu ne anlama gelir?

Mavi renkli tapular, söz konusu mülkün bir arsa olduğunu gösterir. Yani arsa üzerinden bir yapı ya da bağımsız birimler bulunmamaktadır. Mavi renk tabular yalnızca arsaların mülkiyetini gösterirken, henüz kat mülkiyetine geçilmediği anlamına gelir.

Pembe renkli tapu ne anlama gelir?

Kat mülkiyeti alınmış olan mülklere pembe renkli tapu verilir. Yani herhangi bir arazi üzerindeki inşaat tamamlanmıştır ve projede onaylı bağımsız birimler bulunur. Arazi üzerindeki bağımsız birimlerin hisseleri ve kullanım alanları da yine pembe tapu üzerinde belirtilmiştir. Bu tür tapular dairelere, bağımsız konutlara ve işyerlerine verilir.

Tapu türleri nelerdir?

Kat mülkiyetli tapu, kat irtifaklı tapu ve hisseli tapu olmak üzere 3 farklı tapu türü bulunur. Bu tapu türlerinin detayları ise şu şekilde:

Kat Mülkiyetli Tapu

Tamamlanmış bir inşaatın her bir bağımsız bölümü ayrı ayrı bir mülkiyet birimidir. İşte kat mülkiyetli tapu da bu ayrı birimlerin her birine ayrı ayrı hak sahipliği verir. Yani siz inşaatı tamamlanmış ve üzerinde bağımsız birimler bulunan bir yapıdan daire ya da işyeri alırsanız, bu dairenin sizin olduğunu gösteren tapu türü kat mülkiyetli tapudur. Kat mülkiyetli tapunun üzerinde binanın yüzölçümü, metrekaresi, niteliği ve bağımsız birimin numarası ile ortak kullanım alanı gibi bilgiler yer alır.

Kat İrtifaklı Tapu

İnşaatına başlanmamış ya da inşaat aşamasında olan ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan binalar üzerindeki hak sahipliği durumunda kat irtifaklı tapu verilir. Kat irtifaklı tapunun üzerinde kat maliklerinin sahip oldukları mülk, arsa payı bilgisi ve ortak olanlar bellidir. İnşaat tamamlandığında elinizde bulunan kat irtifaklı tapu, kat mülkiyetli tapuya dönüştürülür.

Hisseli Tapu

Eğer herhangi bir gayrimenkul birden fazla kişi tarafından paylaşılıyorsa, bu durumda hisseli tapu çıkarılır. Hisseli tapuda gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan herkesin adı yazar fakat hangi hissenin kime ait olduğu bilgisi yer almaz. Yani herkes ortak bir pay sahibidir. Bu da bir paylaşım durumunda hissedarların kendi aralarında anlaşmasını gerektirir.

Herhangi bir ev ya da arazi almadan önce tapu durumunu sorgulamak sizi oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerden korur. Dilerseniz satın alacağınız dairenin, işyerinin ya da arazinin tapu durumunu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından geliştirilen web tapu sisteminden sorgulayabilirsiniz.

JobBox
JobBox